Livet

Magnus har ett välbetalt jobb, en ny vindsvåning och sommaren är på väg. Trots det är han inte tillfreds med livet. Han känner sig..ensam.

No comments: